ศาลฎีกายกฟ้องกองสลากฯ ไม่ต้องจ่าย 2.5 พันล้านให้จาโก้

ศาลฎีกายกฟ้องกองสลากฯ ไม่ต้องจ่าย 2.5 พันล้าน ให้บริษัท จาโก้ คดีหวยออนไลน์ ระบุสัญญาไม่ผ่านความเห็นชอบ ครม. ผิด พ.ร.บ.ร่วมทุน อัยการระบุคดีนี้จบแล้ว
ห้องพิจารณาคดีศาลฎีกา สนามหลวง เวลา 13.30 น. วันนี้ (24 ก.พ.) ศาลได้อ่านคำพิพากษาคดีที่บริษัท จาโก้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิจำหน่ายสลากการกุศล หรือสลากอัตโนมัติ หรือหวยออนไลน์ ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำบังคับให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้คัดค้าน ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 2,508,593,718 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2543 เนื่องจากกระทำผิดสัญญา สำหรับคดีนี้ ศาลแพ่งมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้คัดค้านปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตฯ โดยชดใช้ค่าเสียให้บริษัทจาโก้ฯ จำนวน 2,508,593,718 บาท แต่สำนักงานสลากฯ ยื่นอุทธรณ์-ฎีกา


ศาลฎีกาตรวจสำนวน ประชุมปรึกษาหารือแล้ว คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่าสัญญาที่สำนักงานสลากฯ แต่งตั้ง บริษัท จาโก้ ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสลากการกุศลอัตโนมัตินั้น ขัด พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 (ร่วมทุน) หรือไม่ เห็นว่าเจตนาของ พ.ร.บ.ร่วมทุน ระบุว่าเนื่องจากการให้สัมปทานและสิทธิกับเอกชนในการลงทุนกับรัฐส่วนใหญ่ให้ เป็นไปตามอำนาจของหน่วยงานเดียว หรือรัฐมนตรีว่าการที่ควบคุมหน่วยงานนั้น มีอำนาจตัดสินใจอนุมัติโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ดังนั้นเพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติการร่วมงานระหว่างรัฐและเอกชนที่มีมูลค่า หรือทรัพย์สินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป จะต้องกระทำภายใต้ พ.ร.บ.ร่วมทุน ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน
สรุปได้ว่ากิจการหรือโครงการใดที่อยู่ใต้บังคับ พ.ร.บ.ร่วมทุน จะต้องมีมูลค่าหรือทรัพย์สินของโครงการเกิน 1,000 ล้านบาท ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อมา ว่าโครงการดังกล่าวเป็นกิจการตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ หรือไม่ เห็นว่าแม้กองสลากฯ จะมีวัตถุประสงค์ในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่เป็นวัตถุประสงค์หลัก แต่การที่กองสลากฯ ให้คำสัญญาจำหน่ายสลากการกุศลโดยอัตโนมัติ กับบริษัทจาโก้นั้น มีลักษณะเป็นงานเกี่ยวเนื่องกันที่จะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่กองสลากฯ ดังนั้นกิจการดังกล่าวจึงเป็นกิจการของรัฐตามความหมายของ พ.ร.บ.ร่วมทุน และการที่กองสลากฯ ตั้งบริษัทจาโก้ เป็นผู้แทนกองสลากฯ เพื่อประโยชน์ในการออกสลากการกุศลแทนกองสลากฯ จึงเป็นการให้บริษัท จาโก้ เข้ามาร่วมการงานกับกองสลากฯ ที่เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งถือเป็นหน่วยงานของรัฐ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เลขมงคลงวดนี้ หวยศิษย์หลวงพ่อเนื่อง งวดวันที่ 1/8/63

เลขเด็ด หวยหลักสิบล่าง อ.เอกสิทธิ์

หวยอาจารย์กุหลาบขาว